lood Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 23:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

lood

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7439-92-1
EG-nummer
231-100-4

Stofafkorting
Pb
Engelse naam
lead
Synoniemen
lead and organic lead compounds
lood, metallisch
lead and its compounds
massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm]
loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm]
Aquo-code
Pb
SIKB-id
1116
Molecuulformule
Pb
SMILES
[Pb]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 23:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
lood (Pb)
(7439-92-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
lood (Pb)
(7439-92-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
lood (Pb)
(7439-92-1)
Specifieke naam op KRW
lood en loodverbindingen
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
lood (Pb)
(7439-92-1)
Specifieke naam op OSPAR
lood en organoloodverbindingen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Noorwegen)

E-PRTR

E-PRTR
lood (Pb)
(7439-92-1)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Lood en zijn verbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
lood (Pb)
(7439-92-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 23:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm lood (Pb)
(7439-92-1)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
5,81
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
0,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
1,2 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
14 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren achtergrondconcentratie (opgelost)
0,02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
1,3 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
14 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht op waterbeheerder)
30 µg/l
Milieu Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding Oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding (gericht tot het drinkwaterbedrijf)
30 µg/l
Milieu Sediment Sediment landelijke achtergrondconcentratie (droge stof)
85 mg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
530 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
530 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
50 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
210 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
530 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
15 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
308 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
50 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
138 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
580 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor ‘voor verspreiden in zout oppervlaktewater geschikte baggerspecie’
110 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
308 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
15 mg/kg
Milieu Grondwater Omgevingswaarde voor krw-verontreinigende stoffen natonaal (opgelost)
7,4 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde ondiep (opgelost)
15 µg/l
Milieu Grondwater Grondwater diep landelijke achtergrondconcentratie (AC) (opgelost)
1,6 µg/l
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
1,7 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
75 µg/l
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters
5 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 23:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
lood (Pb)
(7439-92-1)
Specifieke naam CMR
Loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm]; Massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
lood (Pb)
(7439-92-1)
Specifieke naam op SZW-lijst
loodpoeder: [deeltjesdiameter < 1 mm] en massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm]
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
lood (Pb)
(7439-92-1)
Specifieke naam ECHA
Lead
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid