dibroomnitrilopropiamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dibroomnitrilopropiamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
dibroomnitrilopropiamide
Engelse naam
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide
CAS-nummer
10222-01-2
EG-nummer
233-539-7
Aquo-code
22DBr2caacam
SIKB-id
2879
Synoniem
2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide
Molecuulformule
C3-H2-Br2-N2-O
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dibroomnitrilopropiamide
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
PT06 Conserveermiddelen voor producten tijdens opslag
PT11 Conserveringsmiddelen voor vloeistofkoelings- en verwerkingssystemen
PT12 Slijmbestrijdingsmiddelen
PT13 Vloeibare conserveringsmiddelen voor bewerking en versnijden
Chemische stofgroep
organische cyaniden

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibroomnitrilopropiamide
(10222-01-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,35 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 10:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten