dibroomnitrilopropiamide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 11:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dibroomnitrilopropiamide

Stofgegevens

 
Stofnaam
dibroomnitrilopropiamide
Engelse naam
2,2-dibromo-2-cyanoacetamide
CAS-nummer
10222-01-2
EG-nummer
233-539-7
Aquo-code
22DBr2caacam
SIKB-id
2879
Synoniem
2,2-dibroom-2-cyaanaceetamide
Molecuulformule
C3-H2-Br2-N2-O
SMILES
C(C(N)=O)(C#N)(Br)Br
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dibroomnitrilopropiamide
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
organische cyaniden
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 11:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
dibroomnitrilopropiamide
(10222-01-2)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 24-1-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dibroomnitrilopropiamide
(10222-01-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof is als ZZS geïdentificeerd omdat bij de toelating als biocide is vastgesteld dat deze hormoonverstorende eigenschappen heeft

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 11:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dibroomnitrilopropiamide
(10222-01-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1,35 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 11:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 11:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten