fenylkwik-2-ethylhexanoaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

fenylkwik-2-ethylhexanoaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13302-00-6
EG-nummer
236-326-7

Engelse naam
phenylmercury 2-ethylhexanoate
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS kwik en kwikverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
fenylkwik-2-ethylhexanoaat
(13302-00-6)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
4-7-2016

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
fenylkwik-2-ethylhexanoaat
(13302-00-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
fenylkwik-2-ethylhexanoaat
(13302-00-6)
Specifieke naam op OSPAR
kwik en organokwikverbindingen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2004 (UK)
Review statement over achtergrond document
2009

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
fenylkwik-2-ethylhexanoaat
(13302-00-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Fenylkwik-2-ethylhexanoaat
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid