glufosinaat-ammonium Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/8/2022 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Glufosinaat-Ammonium

Stofgegevens

 
Stofnaam
glufosinaat-ammonium
Engelse naam
ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate
CAS-nummer
77182-82-2
EG-nummer
278-636-5
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
glufsntNH4
SIKB-id
3878
Synoniem
ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat
glufosinate ammonium
Molecuulformule
C5-H15-N2-O4-P
SMILES
[NH4+].CP(O)(=O)CCC(N)C([O-])=O
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 12/8/2022 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Specifieke naam op ZZS glufosinaat-ammonium; ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/8/2022 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1360 µg/l

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/8/2022 om: 11:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Specifieke naam CMR ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat, glufosinaat-ammonium (ISO)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Specifieke naam op SZW-lijst glufosinaat ammonium (ISO)
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2022-17428
CMR volgens zelfclassificatie
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Specifieke naam ECHA Ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/35913
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 15 november 2022

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.