glufosinaat-ammonium | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Glufosinaat-Ammonium

Stofgegevens

 
Stofnaam
glufosinaat-ammonium
Engelse naam
ammonium 2-amino-4-(hydroxymethylphosphinyl)butyrate
CAS-nummer
77182-82-2
EG-nummer
278-636-5
Aquo-code
glufsntNH4
SIKB-id
3878
Synoniem
ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat
glufosinate ammonium
glufosinaat ammonium (ISO); ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat
Molecuulformule
C5-H12-N-O4-P .H3-N
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van glufosinaat-ammonium
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
organofosforverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Specifieke naam op ZZS glufosinaat-ammonium; ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 1360 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:06 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Specifieke naam CMR ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat, glufosinaat-ammonium (ISO)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
glufosinaat-ammonium
(77182-82-2)
Specifieke naam op SZW-lijst glufosinaat ammonium (ISO); ammonium-2-amino-4-(hydroxymethylfosfinyl)butyraat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten