kiezelzuur (H2Si2O5), bariumzout (1:1), lood-gedompeld [met een lood (Pb) gehalte boven de toepasbare algemene concentratiegrens voor 'giftig voor reproductie' Repr. 1A (CLP) of categorie 1 (DSD), de verbinding is onderdeel van de groep loodverbindingen met index nummer 082-082-001-00-6 in Regulering (EC) No 1272/2008 | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kiezelzuur (H2si2o5), Bariumzout (1:1), Lood-Gedompeld [Met Een Lood (Pb) Gehalte Boven De Toepasbare Algemene Concentratiegrens Voor 'Giftig Voor Reproductie' Repr. 1A (CLP) Of Categorie 1 (DSD), De Verbinding Is Onderdeel Van De Groep Loodverbindingen Met Index Nummer 082-082-001-00-6 In Regulering (EC) No 1272/2008

Stofgegevens

 
Stofnaam
kiezelzuur (H2Si2O5), bariumzout (1:1), lood-gedompeld [met een lood (Pb) gehalte boven de toepasbare algemene concentratiegrens voor 'giftig voor reproductie' Repr. 1A (CLP) of categorie 1 (DSD), de verbinding is onderdeel van de groep loodverbindingen met index nummer 082-082-001-00-6 in Regulering (EC) No 1272/2008
Engelse naam
silicic acid (H2Si2O5), barium salt (1:1), lead-doped [with lead (Pb) content above the applicable generic concentration limit for 'toxicity for reproduction' Repr. 1A (CLP) or category 1 (DSD). The substance is a member of the group entry of lead compounds, with index number 082-001-00-6 in Regulation (EC) No 1272/2008]
CAS-nummer
68784-75-8
EG-nummer
272-271-5
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

3:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/28/2021 om: 3:32 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten