ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

kiezelzuur (H2Si2O5), bariumzout (1:1), gedoteerd met lood [met een lood (Pb) gehalte boven de toepasbare algemene concentratiegrens voor 'giftig voor reproductie' Repr. 1A (CLP) of categorie 1 (DSD), de verbinding is onderdeel van de groep loodverbindingen met index nummer 082-082-001-00-6 in Regulering (EC) No 1272/2008 behoort tot ZZS lood en loodverbindingen