decamethylcyclopentasiloxaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Decamethylcyclopentasiloxaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
decamethylcyclopentasiloxaan
Engelse naam
decamethylcyclopentasiloxane
CAS-nummer
541-02-6
EG-nummer
208-764-9
Synoniem
D5
Molecuulformule
C10H30O5Si5
SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
decamethylcyclopentasiloxaan
(541-02-6)
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 6-7-2018
Potentiële ZZS
decamethylcyclopentasiloxaan
(541-02-6)
Datum verwijdering 6-7-2018
Reden verwijdering Plaatsing op ZZS-lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
decamethylcyclopentasiloxaan
(541-02-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 5:39 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten