mengsel van loodcarbonaat en kwarts (SiO2) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

mengsel van loodcarbonaat en kwarts (SiO2)

 

Stofgegevens

EG-nummer
936-005-8

Engelse naam
reaction mass of lead carbonate and Quartz (SiO2)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
mengsel van loodcarbonaat en kwarts (SiO2)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
4-4-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
mengsel van loodcarbonaat en kwarts (SiO2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
mengsel van loodcarbonaat en kwarts (SiO2)
Specifieke naam ECHA
Reaction mass of lead carbonate and Quartz (SiO2)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid