[ftalato(2-)]dioxotrilood Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/24/2023 om: 1:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

[Ftalato(2-)]Dioxotrilood

Stofgegevens

 
Stofnaam
[ftalato(2-)]dioxotrilood
Engelse naam
[phthalato(2-)]dioxotrilead
CAS-nummer
69011-06-9
EG-nummer
273-688-5
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Molecuulformule
C8-H4-O6-Pb3
SMILES
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])C(=O)[O-].[O-2].[O-2].[Pb+2].[Pb+2].[Pb+2]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/24/2023 om: 1:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
[ftalato(2-)]dioxotrilood
(69011-06-9)
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
[ftalato(2-)]dioxotrilood
(69011-06-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
[ftalato(2-)]dioxotrilood
(69011-06-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12b van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 3/24/2023 om: 1:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm [ftalato(2-)]dioxotrilood
(69011-06-9)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/24/2023 om: 1:49 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten