looddipicraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

looddipicraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
6477-64-1
EG-nummer
229-335-2

Engelse naam
lead dipicrate
Molecuulformule
C12-H4-N6-O14-Pb
SMILES
[Pb++].[O-]C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O.[O-]C1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
looddipicraat
(6477-64-1)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
looddipicraat
(6477-64-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
looddipicraat
(6477-64-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm looddipicraat
(6477-64-1)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
looddipicraat
(6477-64-1)
Specifieke naam ECHA
Lead dipicrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid