4-(1,1-dimethylpentyl)-fenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-(1,1-dimethylpentyl)-fenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
30784-31-7

Engelse naam
4-(1,1-dimethylpentyl)-phenol
Synoniem
4-(2-methylhexan-2-yl)phenol
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
vertakt en lineair 4-heptylfenol 4-(1,1-dimethylpentyl)-fenol
(30784-31-7)

(behoort tot vertakt en lineair 4-heptylfenol)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid