kiezelzuur, loodnikkelzout | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kiezelzuur, Loodnikkelzout

Stofgegevens

 
Stofnaam
kiezelzuur, loodnikkelzout
Engelse naam
silicic acid, lead nickel salt
CAS-nummer
68130-19-8
Synoniem
silicic acid lead nickel salt
loodnikkelzout van kiezelzuur
Molecuulformule
HNiO3PbSi
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
kiezelzuur, loodnikkelzout
(68130-19-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
kiezelzuur, loodnikkelzout
(68130-19-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,5 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
kiezelzuur, loodnikkelzout
(68130-19-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII nikkel en nikkelverbindingen; lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 27. nikkel en nikkelverbindingen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
Aangevuld door: REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

2:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

3:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kiezelzuur, loodnikkelzout
(68130-19-8)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,15 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Richtwaarde per 1 januari 2013, gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie.

2:

Zie voor de biologische grenswaarde artikel 4.19a van de arbeidsomstandighedenregeling.

Deze stof staat zelf niet in bijlage XIII van de arbeidsomstandigheden regeling maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde grenswaarde is die van de groepsvermelding

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
kiezelzuur, loodnikkelzout
(68130-19-8)
Specifieke naam CMR kiezelzuur loodnikkelzout
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
kiezelzuur, loodnikkelzout
(68130-19-8)
Specifieke naam op SZW-lijst loodnikkelzout van kiezelzuur
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten