BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AGGREGAAT VOOR VLIEGTUIGEN | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AGGREGAAT VOOR VLIEGTUIGEN

Stofgegevens

 
Stofnaam
BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AGGREGAAT VOOR VLIEGTUIGEN
UN-nummer
3165
Functionele stofgroep
Lijst ADR

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AGGREGAAT VOOR VLIEGTUIGEN
UN-nummer 3165
Benaming en beschrijving 3.1.2 BRANDSTOFRESERVOIR VOOR HYDRAULISCH AGGREGAAT VOOR VLIEGTUIGEN (dat een mengsel van watervrije hydrazine en methylhydrazine bevat) (M86 brandstof)
Klasse 2.2 3
Classificatiecode 2.2 FTC
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 3+6.1+8
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P301
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP7
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S19

Voetnoten

Brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
brandbare vloeistoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen
bijtende (corrosieve) stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 3:22 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten