4-chloor-o-toluïdine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 10:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Chloor-O-Toluïdine

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-chloor-o-toluïdine
Engelse naam
4-chloro-o-toluidine
CAS-nummer
95-69-2
EG-nummer
202-441-6
Aquo-code
4Cl2C1yAn
SIKB-id
3075
Synoniem
p-chloor-o-toluidine
4-chloor-2-methylaniline
Molecuulformule
C7-H8-Cl-N
SMILES
c1(c(ccc(c1)Cl)N)C
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
chloortoluidines
chloormethylanilines
ZZS aromatische amines
ZZS toluidines
ZZS gechloreerde benzenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 10:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
4-chloor-o-toluïdine
(95-69-2)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4-chloor-o-toluïdine
(95-69-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 10:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-chloor-o-toluïdine
(95-69-2)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 1,61
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 6,2 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 20 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,2 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,01 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 10:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/20/2021 om: 10:18 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
4-chloor-o-toluïdine
(95-69-2)
Specifieke naam CMR 4-chloor-o-toluidine [1], 4-chloor-o-toluidinehydrochloride [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
4-chloor-o-toluïdine
(95-69-2)
Specifieke naam op SZW-lijst 4-chloor-o-toluïdine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten