DDT, 2,4'-isomeer | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

DDT, 2,4'-Isomeer

Stofgegevens

 
Stofnaam
DDT, 2,4'-isomeer
Engelse naam
2,2,2,o,p'-pentachloroethylidenebisbenzene
CAS-nummer
789-02-6
EG-nummer
212-332-5
Aquo-code
24DDT
SIKB-id
113
Synoniem
2,4-DDT isomeer
2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan
dichloordifenyltrichloorethaan
DDT, 2,4'-isomer
Molecuulformule
C14-H9-Cl5
SMILES
C(c1ccc(Cl)cc1)(c2ccccc2Cl)C(Cl)(Cl)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van DDT, 2,4
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst ZZS
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
organochloorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
DDT, 2,4'-isomeer
(789-02-6)
Specifieke naam op ZZS DDT, 2,4'-isomeer
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
DDT, 2,4'-isomeer
(789-02-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat het onder de NeR een MVP of ERS stof was.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm DDT, 2,4'-isomeer
(789-02-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 6,00E-06 µg/l
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 2,80E-08 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 2:27 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten