dodecamethylcyclohexasiloxaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dodecamethylcyclohexasiloxaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
540-97-6
EG-nummer
208-762-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
D6
Engelse naam
dodecamethylcyclohexasiloxane
Molecuulformule
C12-H36-O6-Si6
SMILES
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
dodecamethylcyclohexasiloxaan (D6)
(540-97-6)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
6-7-2018

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
dodecamethylcyclohexasiloxaan - VERWIJDERD VAN LIJST (D6)
(540-97-6)
Datum verwijdering
6-7-2018
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dodecamethylcyclohexasiloxaan (D6)
(540-97-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 02:47

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid