dioxobis(stearaat)trilood | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:51 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dioxobis(Stearaat)Trilood

Stofgegevens

 
Stofnaam
dioxobis(stearaat)trilood
Engelse naam
dioxobis(stearato)trilead
CAS-nummer
12578-12-0
EG-nummer
235-702-8
Synoniem
bis(octadecanoaatzuur)dioxotri-lood
Molecuulformule
C36-H70-O6-Pb3
SMILES
[Pb](O[Pb]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[Pb]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, organisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:51 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Specifieke naam op ZZS dioxobis(stearaat)trilood; bis(octadecanoaatzuur)dioxotri-lood
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:51 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:51 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:51 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten