dioxobis(stearaat)trilood Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dioxobis(stearaat)trilood

 

Stofgegevens

CAS-nummer
12578-12-0
EG-nummer
235-702-8
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
dioxobis(stearato)trilead
Synoniem
bis(octadecanoaatzuur)dioxotri-lood
Molecuulformule
C36-H74-O2-Pb3
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Pb]O[Pb]O[Pb]CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, organisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
dioxobis(stearaat)trilood
(12578-12-0)
Specifieke naam ECHA
Dioxobis(stearato)trilead
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid