dinatriumoctaboraat tetrahydraat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dinatriumoctaboraat Tetrahydraat

Stofgegevens

 
Stofnaam
dinatriumoctaboraat tetrahydraat
Engelse naam
disodium octaborate tetrahydrate
CAS-nummer
12280-03-4
EG-nummer
234-541-0
Synoniem
boronsodiumoxide
SMILES
Na2B8O13.4H2O
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
insecticiden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
dinatriumoctaboraat tetrahydraat
(12280-03-4)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dinatriumoctaboraat tetrahydraat
(12280-03-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

59:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:52

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
dinatriumoctaboraat tetrahydraat
(12280-03-4)
Specifieke naam CMR dinatriumoctaboraat watervrij; [1], dinatriumoctaboraat tetrahydraat [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten