kobaltnikkeldioxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kobaltnikkeldioxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
58591-45-0
EG-nummer
261-346-8

Engelse naam
cobalt nickel dioxide
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kobaltnikkeldioxide
(58591-45-0)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kobaltnikkeldioxide
(58591-45-0)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
kobaltnikkeldioxide
(58591-45-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kobaltnikkeldioxide
(58591-45-0)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
kobaltnikkeldioxide
(58591-45-0)
Specifieke naam CMR
kobaltnikkel grijze periklaas: C.I. Pigment black 25; C.I. 77332 [1], kobaltnikkeldioxide [2], kobaltnikkeloxide [3]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
kobaltnikkeldioxide
(58591-45-0)
Specifieke naam op SZW-lijst
kobaltnikkeldioxide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
kobaltnikkeldioxide
(58591-45-0)
Specifieke naam ECHA
Cobalt nickel dioxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid