ethyleenoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ethyleenoxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-21-8
EG-nummer
200-849-9
UN-nummers
1040
1040
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
ETO
Engelse naam
ethylene oxide
Synoniemen
1,2-epoxyethaan
etheenoxide
oxirane
oxiraan
Aquo-code
C2yeO
SIKB-id
3357
Molecuulformule
C2-H4-O
SMILES
C1CO1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Biociden
Lijst ZZS
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS oxiranen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

E-PRTR
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
ethyleenoxide; oxiraan
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Milieu Lucht Lucht MTR
3 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
-1,32
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost)
84 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal)
84 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
0,002 mg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof)
0,00002 mg/kg
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,84 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
0,46 ppm
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 10 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 10 min
360 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 10 min
5.400 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 30 min
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 30 min
150 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 30 min
2.200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
81 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
1.200 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Carcinogenic risk potency (CRP) 1 uur
2.475 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Level of distinct odour awareness (LOA)
3.000 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:06

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Specifieke naam CMR
ethyleenoxide, oxiraan
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
ethyleenoxide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met mutagene stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
Specifieke naam ECHA
Ethylene oxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
UN-nummer 1040
1040
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENOXIDE
ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF tot een maximale totale druk van 1 MPa (10 bar) bij 50 °C
Klasse 2.2 2 2
Classificatiecode 2.2 2TF
2TF
Etiketten 5.2.2 2.1+2.3 2.1+2.3
Bijzondere bepalingen 3.3 342
342
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M)
(M) T50
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3
TP20
ADR tanks: Tankcode 4.3
PxBH(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4
TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2
FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (B/D)
1 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S14
S2 S14
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3
263

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
ethyleenoxide (ETO)
(75-21-8)
UN-nummer 1040
1040
Benaming en beschrijving 3.1.2 ETHYLEENOXIDE
ETHYLEENOXIDE MET STIKSTOF tot een maximale totale druk van 1 MPa (10 bar) bij 50 °C
GEVI-code
263
Stofindeling weg en spoor GF1/GT3 GF1/GT3
Stofindeling water GF1/GT3 GF1/GT3

Voetnoten