fluazinam | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fluazinam

Stofgegevens

 
Stofnaam
fluazinam
Engelse naam
fluazinam
CAS-nummer
79622-59-6
Aquo-code
fluaznm
SIKB-id
773
Synoniem
fluazinam; 3- chloro-N-[3-chloro-2,6- dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5- (trifluoromethyl) pyridin-2-amine
Molecuulformule
C13H4Cl2F6N4O4
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
dinitroanilinen

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm fluazinam
(79622-59-6)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,55 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 5/10/2021 om: 7:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
fluazinam
(79622-59-6)
Specifieke naam op SZW-lijst fluazinam; 3- chloro-N-[3-chloro-2,6- dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5- (trifluoromethyl) pyridin-2-amine
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-67

Toelichtende voetnoten