azijnzuur, lood(2+) zout, trihydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

azijnzuur, lood(2+) zout, trihydraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
6080-56-4
EG-nummer
612-031-2

Engelse naam
acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate
Molecuulformule
C4-H14-O7-Pb
SMILES
O.O.O.[PbH2++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
azijnzuur, lood(2+) zout, trihydraat
(6080-56-4)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
1-2-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
azijnzuur, lood(2+) zout, trihydraat
(6080-56-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
azijnzuur, lood(2+) zout, trihydraat
(6080-56-4)
Specifieke naam ECHA
Acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid