loodstyfnaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Loodstyfnaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
loodstyfnaat
Engelse naam
lead styphnate
CAS-nummer
15245-44-0
UN-nummer
0130
EG-nummer
239-290-0
Synoniem
lood-2,4,6-trinitro-m-fenyleendioxide
lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide
lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide
Loodtrinitroresocinaat
Molecuulformule
C6-H3-N3-O8.Pb
SMILES
c1(c(c(cc(c1[O-])[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[O-])[N+](=O)[O-].[Pb+2]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
loodverbindingen, organisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
loodstyfnaat
(15245-44-0)
Specifieke naam op ZZS loodstyfnaat; lood-2,4,6-trinitro-m-fenyleendioxide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
loodstyfnaat
(15245-44-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
loodstyfnaat
(15245-44-0)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 63. lood en de verbindingen daarvan
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 72. De in kolom 1 van de tabel in aanhangsel 12 vermelde stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodstyfnaat
(15245-44-0)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde 0,5 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
loodstyfnaat
(15245-44-0)
UN-nummer 0130
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODSTYFNAAT (LOODTRINITRORESORCINAAT), BEVOCHTIGD met ten minste 20 massa- procent water of mengsel van alcohol en water
Klasse 2.2 1
Classificatiecode 2.2 1.1A
Etiketten 5.2.2 1
Bijzondere bepalingen 3.3 266
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P110b
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 PP42
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP20
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 0 (B)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV2 CV3
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S1

Voetnoten

Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Ontplofbare stoffen en voorwerpen
Indien deze stof minder alcohol, water of flegmatiseermiddel bevat dan aangegeven, is het vervoer niet toegestaan, tenzij de bevoegde autoriteit een speciale toestemming heeft verleend (zie 2.2.1.1).

Let op!

Geprint op: 9/24/2021 om: 5:02 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
loodstyfnaat
(15245-44-0)
Specifieke naam CMR lood-2,4,6-trinitro-m-fenyleendioxide
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten