3,3'-dichloorbenzidine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,3'-Dichloorbenzidine

Stofgegevens

 
Stofnaam
3,3'-dichloorbenzidine
Engelse naam
3,3'-dichlorobenzidine
CAS-nummer
91-94-1
EG-nummer
202-109-0
Aquo-code
33DClbzdne
SIKB-id
175
Synoniem
3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine
3,3'-dichloorbifenyl-4,4'-yleendiamine
3,3'-dichloor-(1,1'-bifenyl)
3,3'-dichloorbenzidine (+ zouten)
Molecuulformule
C12-H10-Cl2-N2
SMILES
Clc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(Cl)c2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 3,3
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS benzidines
ZZS aromatische amines
ZZS gechloreerde benzenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
3,3'-dichloorbenzidine
(91-94-1)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
3,3'-dichloorbenzidine
(91-94-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor: zouten van 3,3-dichloorbenzidine

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 3,3'-dichloorbenzidine
(91-94-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,06
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,0052 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 58 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,0052 ng/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 33 µg/kg
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 2,9E-5 µg/kg
Milieu Lucht Lucht MTR 0,02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

78:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

2:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

3:

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

4:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

Deze stof was op genomen in de bijlage bij de Regeling monitoring kaderrichtlijn water van 14 april 2010, maar is niet meer opgenomen in de huidige regeling. Dit komt omdat geconstateerd dat deze stof niet meer relevant is voor het monitoren van de waterkwaliteit omdat deze stof al verschillende jaren niet of nauwelijks is aangetroffen en/of de concentraties ruimschoots lager zijn dan de in de vorige regeling gehanteerde normen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 6:13 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
3,3'-dichloorbenzidine
(91-94-1)
Specifieke naam CMR 3,3'-dichloorbenzidine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
3,3'-dichloorbenzidine
(91-94-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 3,3'-dichloorbenzidine (+ zouten)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten