1,2,3-trichloorbenzeen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3-trichloorbenzeen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
87-61-6
EG-nummer
201-757-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2,3-trichlorobenzene
Aquo-code
123TClBen
SIKB-id
26
Molecuulformule
C6-H3-Cl3
SMILES
ClC1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
chloorbenzenen
organohalogenen
ZZS gechloreerde benzenen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
trichloorbenzenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
1,2,3-trichloorbenzeen
(87-61-6)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Specifieke naam op ZZS
trichloorbenzenen
1,2,3-trichloorbenzeen
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
30-05-2016
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
1,2,3-trichloorbenzeen
(87-61-6)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
Specifieke naam op KRW
trichloorbenzenen
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
1,2,3-trichloorbenzeen
(87-61-6)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Specifieke naam op OSPAR
trichloorbenzeen
1,2,3-trichloorbenzeen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2005 (Belgie en Luxemburg)
2005 (Belgie en Luxemburg)
Review statement over achtergrond document
2010

E-PRTR

E-PRTR
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
Specifieke stofnaam op EPRTR
Trichloorbenzenen (TCB's) (alle isomeren)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
1,2,3-trichloorbenzeen
(87-61-6)

(behoort tot trichloorbenzenen)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
50 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,38
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,4 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
7 mg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
11 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,015 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,015 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,015 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,01 µg/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
10 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
UN-nummer 2321
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRICHLOORBENZENEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
UN-nummer 2321
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRICHLOORBENZENEN, VLOEIBAAR
GEVI-code 60
Stofindeling weg en spoor LNR
Stofindeling water LNR

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.