1,2,3-trichloorbenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3-Trichloorbenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2,3-trichloorbenzeen
Engelse naam
1,2,3-trichlorobenzene
CAS-nummer
87-61-6
EG-nummer
201-757-1
Aquo-code
123TClBen
SIKB-id
26
Molecuulformule
C6-H3-Cl3
SMILES
Clc1c(Cl)cccc1Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,2,3-trichloorbenzeen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
chloorbenzenen
organohalogenen
ZZS gechloreerde benzenen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
trichloorbenzenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
1,2,3-trichloorbenzeen
(87-61-6)

(behoort tot trichloorbenzenen )
Specifieke naam op ZZS trichloorbenzenen 1,2,3-trichloorbenzeen
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 30-05-2016
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
1,2,3-trichloorbenzeen
(87-61-6)

(behoort tot trichloorbenzenen )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
Specifieke naam op KRW trichloorbenzenen
Geplaatst als Prioritaire stof
OSPAR
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
1,2,3-trichloorbenzeen
(87-61-6)

(behoort tot trichloorbenzenen )
Specifieke naam op OSPAR trichloorbenzeen
1,2,3-trichloorbenzeen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2005 (Belgie en Luxemburg)
2005 (Belgie en Luxemburg)
Review statement over achtergrond document 2010
E-PRTR
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
Specifieke stofnaam op EPRTR Trichloorbenzenen (TCB's) (alle isomeren)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Aangezien alle individuele trichloorbenzenen ZZS zijn, wordt ook de stofgroep trichloorbenzenen als ZZS weergegeven.

1:

Deze stofgroep omvat de drie verschillende trichloorbenzenen, voor de stofklasse en de bijbehorende grensmassastroom en emissiegrenswaard zie de individuele stoffen

1:

TCB's, alle isomeren

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3-trichloorbenzeen
(87-61-6)

(behoort tot trichloorbenzenen )
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater ernstig risiconiveau
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 50 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,5 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
trichloorbenzenen (TCB)
(12002-48-1)
UN-nummer 2321
Benaming en beschrijving 3.1.2 TRICHLOORBENZENEN, VLOEIBAAR
Klasse 2.2 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60

Voetnoten

Giftige stoffen
giftige stoffen
giftige stoffen
De in 4.2.1.9.2 voorgeschreven vullingsgraad mag niet worden overschreden.
giftige of zwak giftige stof.

Let op!

Geprint op: 7/12/2020 om: 3:00 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten