tris(nonylfenyl) fosfiet Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

tris(nonylfenyl) fosfiet

 

Stofgegevens

CAS-nummer
26523-78-4
EG-nummer
247-759-6

Engelse naam
tris(nonylphenyl) phosphite
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid