pyrithionzink Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

pyrithionzink

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13463-41-7
EG-nummer
236-671-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
pyrithione zinc
Synoniemen
(T-4)-bis[1-(hydroxy-κ-O)pyridine-2-(1H)-thionato-κ-S]zink
(T-4)-bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinc
Aquo-code
Znprton
SIKB-id
6016
Molecuulformule
C10-H8-N2-O2-S2-Zn
SMILES
[O-]1N2C=CC=CC2=[S][Zn++]11[O-]N2C=CC=CC2=[S]1
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
zink en zinkverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
pyrithionzink
(13463-41-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
11-9-2020

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
pyrithionzink
(13463-41-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
pyrithionzink
(13463-41-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
pyrithionzink; (T-4)-bis[1-(hydroxy-κ-O)pyridine-2(1H)-thionato-κ-S]zink
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
pyrithionzink
(13463-41-7)
Specifieke naam CMR
pyrithionzink; (T-4)-bis [1-(hydroxy-κ-O)pyridine-2-(1H)-thionato- κ-S]zink
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
pyrithionzink
(13463-41-7)
Specifieke naam op SZW-lijst
pyrithionzink
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
pyrithionzink
(13463-41-7)
Specifieke naam ECHA
Pyrithione zinc
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid