pyrithionzink | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Pyrithionzink

Stofgegevens

 
Stofnaam
pyrithionzink
Engelse naam
pyrithione zinc
CAS-nummer
13463-41-7
EG-nummer
236-671-3
Aquo-code
Znprton
SIKB-id
6016
Synoniem
(T-4)-bis[1-(hydroxy-κ-O)pyridine-2-(1H)-thionato-κ-S]zink
(T-4)-bis[1-(hydroxy-.kappa.O)pyridine-2(1H)-thionato-.kappa.S]zinc
Molecuulformule
C10-H8-N2-O2-S2-Zn
SMILES
c1([n+](cccc1)[O-])S[Zn]Sc1[n+](cccc1)[O-]
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
pyrithionzink
(13463-41-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Verordening (EU) 2020/1182 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 11-9-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
pyrithionzink
(13463-41-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
pyrithionzink
(13463-41-7)
Specifieke naam CMR pyrithionzink; (T-4)-bis [1-(hydroxy-κ-O)pyridine-2-(1H)-thionato- κ-S]zink
CMR Categorie 1A en 1B volgens Verordening (EU) 2020/1182 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
pyrithionzink
(13463-41-7)
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten