kobaltsulfaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Kobaltsulfaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
kobaltsulfaat
Engelse naam
cobalt sulphate
CAS-nummer
10124-43-3
EG-nummer
233-334-2
Synoniem
cobalt(II)sulphate
Molecuulformule
Co .H2-O4-S
SMILES
S(=O)(=O)([O-])[O-].[Co+2]
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van kobaltsulfaat
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS kobaltverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
kobaltsulfaat
(10124-43-3)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
kobaltsulfaat
(10124-43-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze vermelding geldt ook voor alle hydraten van deze verbinding.

1:

De getoonde waarde voor de grensmassastroom wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

2:

De getoonde waarde voor de emissiegrenswaarde wijkt af van de algemene waarde voor de MVP 1 en 2 stofklassen. De getoonde waarde geldt tot 1 januari 2025, daarna wordt de algemene waarde van kracht.

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kobaltsulfaat
(10124-43-3)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 0,50 µg/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 0,0050 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

als Co

2:

als Co

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2020 om: 8:24 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
kobaltsulfaat
(10124-43-3)
Specifieke naam CMR kobaltsulfaat
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
kobaltsulfaat
(10124-43-3)
Specifieke naam op SZW-lijst kobaltsulfaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten