loodperchloraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

loodperchloraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13637-76-8
UN-nummers
1470
3408
3408

Engelse naam
lead perchlorate
Synoniemen
lead diperchlorate
looddiperchloraat
Molecuulformule
Cl2-O8-Pb
SMILES
[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
loodperchloraat
(13637-76-8)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
loodperchloraat
(13637-76-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
loodperchloraat
(13637-76-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
lood en de verbindingen daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm loodperchloraat
(13637-76-8)
Milieu Lucht Lucht EU-grenswaarde
0,5 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,15 mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 01:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
loodperchloraat
(13637-76-8)
Specifieke naam ECHA
Lead diperchlorate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
loodperchloraat
(13637-76-8)
loodperchloraat
(13637-76-8)
loodperchloraat
(13637-76-8)
UN-nummer 3408
3408
1470
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODPERCHLORAAT, OPLOSSING
LOODPERCHLORAAT, OPLOSSING
LOODPERCHLORAAT, VAST
Klasse 2.2 5.1 5.1 5.1
Classificatiecode 2.2 OT1
OT1
OT2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 II
III
II
Etiketten 5.2.2 5.1+6.1 5.1+6.1 5.1+6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 1 L
5 L
1 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E2
E1
E2
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P504 IBC02
P001 IBC02
P002 IBC06
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
MP2
MP2
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T4
T3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BN
LGBV
SGAN
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
TU3
TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
3 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4
V11
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24 CV28
CV24 CV28
CV24 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5
S23
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 56 56 56

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
loodperchloraat
(13637-76-8)
loodperchloraat
(13637-76-8)
loodperchloraat
(13637-76-8)
UN-nummer 3408
3408
1470
Benaming en beschrijving 3.1.2 LOODPERCHLORAAT, OPLOSSING
LOODPERCHLORAAT, OPLOSSING
LOODPERCHLORAAT, VAST
GEVI-code 56 56 56
Stofindeling weg en spoor NR NR NR
Stofindeling water NR NR NR

Voetnoten