flusilazool | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Flusilazool

Stofgegevens

 
Stofnaam
flusilazool
Engelse naam
flusilazole
CAS-nummer
85509-19-9
Aquo-code
fluslzl
SIKB-id
3830
Synoniem
bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
flusilazool/bis(4-fluorfenylmethyl-1H-1,2,4-triazylmethyl)silaan
Molecuulformule
C16-H15-F2-N3-Si
SMILES
C[Si](Cn1cncn1)(c2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
flusilazool
(85509-19-9)
Specifieke naam op ZZS flusilazool; bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
flusilazool
(85509-19-9)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm flusilazool
(85509-19-9)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 0,066 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:36 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
flusilazool
(85509-19-9)
Specifieke naam CMR bis(4-fluorophenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)silane, flusilazole (ISO)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
flusilazool
(85509-19-9)
Specifieke naam op SZW-lijst flusilazool/bis(4-fluorfenylmethyl-1H-1,2,4-triazylmethyl)silaan
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten