fluazifop-P-butyl/(R)-2-[4-(5-trifluormethyl)-2-pyridyloxy)fenoxy]propionaat | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/23/2019 om: 3:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fluazifop-P-Butyl/(R)-2-[4-(5-Trifluormethyl)-2-Pyridyloxy)Fenoxy]Propionaat

Stofgegevens

 
Stofnaam
fluazifop-P-butyl/(R)-2-[4-(5-trifluormethyl)-2-pyridyloxy)fenoxy]propionaat
CAS-nummer
79241-46-6
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 11/23/2019 om: 3:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/23/2019 om: 3:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/23/2019 om: 3:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/23/2019 om: 3:05 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
fluazifop-P-butyl/(R)-2-[4-(5-trifluormethyl)-2-pyridyloxy)fenoxy]propionaat
(79241-46-6)
Specifieke naam op SZW-lijst fluazifop-P-butyl/(R)-2-[4-(5-trifluormethyl)-2-pyridyloxy)fenoxy]propionaat
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-37266

Toelichtende voetnoten