Natriumboorhydride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/17/2021 om: 9:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Natriumboorhydride

Stofgegevens

 
Stofnaam
Natriumboorhydride
Engelse naam
sodium borohydride
CAS-nummer
16940-66-2
UN-nummer
1426
EG-nummer
241-004-4
Molecuulformule
BH4Na
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst ADR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/17/2021 om: 9:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
Natriumboorhydride
(16940-66-2)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 17-5-2021
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
Natriumboorhydride
(16940-66-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze in water direct wordt omgezet in natriumperboraat of boorzuur, beide zijn ZZS

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 9/17/2021 om: 9:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/17/2021 om: 9:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ADR
Natriumboorhydride
(16940-66-2)
UN-nummer 1426
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMBOORHYDRIDE
Klasse 2.2 4.3
Classificatiecode 2.2 W2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
Etiketten 5.2.2 4.3
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P403
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP2
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V1
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV23
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S20

Voetnoten

Stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen
stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen

Let op!

Geprint op: 9/17/2021 om: 9:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten