organische kwikverbindingen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

organische kwikverbindingen

 

Stofgegevens

Engelse naam
organic mercury compounds
Synoniemen
mercury and organic mercury compounds
mercury (organic)
organisch kwik
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS kwik en kwikverbindingen
kwikverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kwikverbindingen organische kwikverbindingen
(behoort tot kwikverbindingen)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege KRW
Op ZZS lijst vanwege OSPAR
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kwikverbindingen organische kwikverbindingen
(behoort tot kwikverbindingen)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
kwikverbindingen
Specifieke naam op KRW
kwik en kwikverbindingen
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
organische kwikverbindingen
(behoort tot kwikverbindingen)
Specifieke naam op OSPAR
kwik en organokwikverbindingen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2004 (UK)
Review statement over achtergrond document
2009

E-PRTR

E-PRTR
kwikverbindingen
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
kwikverbindingen organische kwikverbindingen
(behoort tot kwikverbindingen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
kwikverbindingen
kwikverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kwikverbindingen organische kwikverbindingen
(behoort tot kwikverbindingen)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
0,00007 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
0,07 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (opgelost)
0,00007 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (opgelost)
0,07 µg/l
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
20 µg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
4 mg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
kwikverbindingen kwikverbindingen kwikverbindingen kwikverbindingen kwikverbindingen kwikverbindingen
UN-nummer 2025
2025
2025
2024
2024
2024
Benaming en beschrijving 3.1.2 KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
Klasse 2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T5
T5
T5
T4
T4
T4
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 I
II
III
I
II
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1
Bijzondere bepalingen 3.3 43 66 274 529 43 66 274 529 43 66 274 529 43 274 43 274 43 274
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
500 g
5 kg
0
100 ml
5 L
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E5
E4
E1
E5
E4
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC07
P002 IBC08
P002 IBC08 LP02 R001
P001
P001 IBC02
P001 IBC03 LP01 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP18
MP10
MP10
MP8 MP17
MP15
MP19
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T6
T3
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33 TP33 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 S10AH
SGAH
SGAH
L10CH
L4BH
L4BH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
TE19 TE21 TU14 TU15
TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
AT
AT
AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
1 (C/E)
2 (D/E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V10
V11
V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
CV1 CV13 CV28
CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9 S14
S9 S19
S9
S9 S14
S9 S19
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 66 60 60 66 60 60

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder ADR-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een ADR-vermelding heeft.

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
kwikverbindingen kwikverbindingen kwikverbindingen kwikverbindingen kwikverbindingen kwikverbindingen
UN-nummer 2025
2025
2025
2024
2024
2024
Benaming en beschrijving 3.1.2 KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VAST, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
KWIKVERBINDING, VLOEIBAAR, N.E.G.
GEVI-code 66 60 60 66 60 60
Stofindeling weg en spoor SNR SNR SNR LT* LT* LT*
Stofindeling water SNR SNR SNR LT* LT* LT*

Voetnoten

Er is 1 stof in uw selectie zonder Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren die wel een Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid-vermelding heeft.