lood zirkonium trioxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

lood zirkonium trioxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
12060-01-4
EG-nummer
235-039-4

Engelse naam
lead zirconium trioxide
Molecuulformule
O6-Pb2-Zr2
SMILES
[O-][Zr](=O)[O-].O=[Zr]1O[Pb]O1.[Pb+2]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
loodverbindingen, anorganisch
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
lood zirkonium trioxide
(12060-01-4)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
30-3-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
lood zirkonium trioxide
(12060-01-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:39

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
lood zirkonium trioxide
(12060-01-4)
Specifieke naam ECHA
Lead zirconium trioxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid