kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68016-03-5
EG-nummer
268-169-5

Engelse naam
cobalt dimolybdenum nickel octaoxide
Synoniem
kobaltmolybdeennikkeloctaoxide
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide
(68016-03-5)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide
(68016-03-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide
(68016-03-5)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide
(68016-03-5)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:12

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide
(68016-03-5)
Specifieke naam CMR
dialuminiumnikkeltetraoxide [1], nikkeltitaantrioxide [2], nikkeltitaanoxide [3], nikkeldivanadiumhexaoxide [4], kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide [5], nikkelzirkoniumtrioxide [6], molybdeennikkeltetraoxide [7], nikkelwolfraamtetraoxide [8], olivijN nikkelgroen [9], lithiumnikkeldioxide [10], molybdeennikkeloxide [11]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide
(68016-03-5)
Specifieke naam op SZW-lijst
kobaltmolybdeennikkeloctaoxide
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid