lood, isononanoaat naftenaatcomplexen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 05:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

lood, isononanoaat naftenaatcomplexen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84929-97-5
EG-nummer
284-577-6

Engelse naam
lead, isononanoate naphthenate complexes
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS lood en loodverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 05:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
lood, isononanoaat naftenaatcomplexen
(84929-97-5)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
4-4-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
lood, isononanoaat naftenaatcomplexen
(84929-97-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 05:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 05:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
lood, isononanoaat naftenaatcomplexen
(84929-97-5)
Specifieke naam ECHA
Lead, isononanoate naphthenate complexes
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid