perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
10332-33-9
EG-nummer
600-419-4
UN-nummer
3377

Engelse naam
perboric acid (HBO(O2)), sodium salt, monohydrate
Synoniemen
perboric acid (HBO(O2)) sodium salt monohydrate
natriumzout van perboorzuur monohydraat
Molecuulformule
B-H2-Na-O4
SMILES
O.[Na+].[O-]OB=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat
(10332-33-9)
Specifieke naam op ZZS
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat
(10332-33-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat
(10332-33-9)
Specifieke naam CMR
perboorzuur, natriumzout [1], perboorzuur natriumzout, monohydraat [2], perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, monohydraat [3], natriumperoxoboraat (met 0,1 procent of meer (g/g) deeltjes met een aerodynamische diameter van minder dan 50 μm)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat
(10332-33-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout, monohydraat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat
(10332-33-9)
Specifieke naam ECHA
Sodium perborate monohydrate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat
(10332-33-9)
UN-nummer 3377
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMPERBORAAT-MONOHYDRAAT
Klasse 2.2 5.1
Classificatiecode 2.2 O2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
Etiketten 5.2.2 5.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4 B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 BK1 BK2 T1 BK3
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 SGAV
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TU3
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 3 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3 AP6 AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV24
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 50

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
perboorzuur (HBO(O2)) natriumzout monohydraat
(10332-33-9)
UN-nummer 3377
Benaming en beschrijving 3.1.2 NATRIUMPERBORAAT-MONOHYDRAAT
GEVI-code 50
Stofindeling weg en spoor NR
Stofindeling water NR

Voetnoten