eta-hexachloorcyclohexaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Eta-Hexachloorcyclohexaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
eta-hexachloorcyclohexaan
Engelse naam
eta-hexachlorocyclohexane
CAS-nummer
6108-12-9
Aquo-code
hHCH
SIKB-id
5046
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
insecticiden
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
hexachloorcyclohexaan

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 26-07-2016
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Specifieke naam op OSPAR hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Duitsland)
Review statement over achtergrond document 2008
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

163:

Deze stof is een isomeer van hexachloorcyclohexaan, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van hexachloorcyclohecaan en zijn ook geldig voor deze isomeer.

165:

Deze stof wordt niet met name genoemd op de OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie, maar behoort tot een groep die wel op deze lijst staat.

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-2-2019 om: 8:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten