eta-hexachloorcyclohexaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Eta-Hexachloorcyclohexaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
eta-hexachloorcyclohexaan
Engelse naam
eta-hexachlorocyclohexane
CAS-nummer
6108-12-9
Aquo-code
hHCH
SIKB-id
5046
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
hexachloorcyclohexaan
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
KRW prioritaire stoffen
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
Specifieke naam op KRW hexachloorcyclohexaan
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
OSPAR
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan )
Specifieke naam op OSPAR hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2004 (Duitsland)
2004 (Duitsland)
Review statement over achtergrond document 2008
2008
E-PRTR
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
Specifieke stofnaam op EPRTR 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 10 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
Specifieke naam in POP verordening hexachloorcyclohexanen, inclusief lindaan
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof is een isomeer van hexachloorcyclohexaan, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van hexachloorcyclohecaan en zijn ook geldig voor deze isomeer.

1:

Deze stof wordt niet met name genoemd op de OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie, maar behoort tot een groep die wel op deze lijst staat.

1:

HCH

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan )
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/22/2020 om: 7:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten