hexachloorcyclohexaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hexachloorcyclohexaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
608-73-1
EG-nummer
210-168-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
HCH
Engelse naam
hexachlorocyclohexane (technical)
Synoniemen
BHC
som hexachloorcyclohexaan-isomeren
hexachlorocyclohexane
hexachlorocyclohexane isomers
Aquo-code
sHCH
SIKB-id
4651
Molecuulformule
C6-H6-Cl6
SMILES
ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl
Functionele stofgroepen
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Biociden
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
organohalogenen
organochloorverbindingen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
Specifieke naam op KRW
hexachloorcyclohexaan
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HCH)
(319-84-6)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
beta-hexachloorcyclohexaan (beta-HCH)
(319-85-7)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
delta-hexachloorcyclohexaan (delta-HCH)
(319-86-8)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH)
(58-89-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Specifieke naam op OSPAR
hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
hexachlorocyclohexaan isomeren, HCH
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2004 (Duitsland)
2004 (Duitsland)
2004 (Duitsland)
2004 (Duitsland)
2004 (Duitsland)
2004 (Duitsland)
Review statement over achtergrond document
2008
2008
2008
2008
2008
2008

E-PRTR

E-PRTR
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH)
(58-89-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Specifieke stofnaam op EPRTR
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan (HCH)
Lindaan
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HCH)
(319-84-6)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
beta-hexachloorcyclohexaan (beta-HCH)
(319-85-7)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
delta-hexachloorcyclohexaan (delta-HCH)
(319-86-8)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH)
(58-89-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,2 µg/m3
0,14 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof)
2,25
3,36
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,02 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,04 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk JG-MKN (totaal)
0,002 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren wettelijk MAC-MKN (totaal)
0,02 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
290 µg/kg
920 µg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
17 mg/kg
1,6 mg/kg
1,2 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,01 mg/kg
0,0010 mg/kg
0,0020 mg/kg
0,0030 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,01 mg/kg
0,0010 mg/kg
0,0020 mg/kg
0,04 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,5 mg/kg
0,5 mg/kg
0,5 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,010 mg/kg
0,0010 mg/kg
0,0020 mg/kg
0,0030 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,010 mg/kg
0,0012 mg/kg
0,0065 mg/kg
0,003 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
2 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Standaardwaarden grondwater (inclusief AC) (opgelost)
0,05 µg/l
33 ng/l
8 ng/l
9 ng/l
Milieu Grondwater Signaleringsparameter beoordeling grondwatersanering (opgelost)
1 µg/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 15:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
hexachloorcyclohexaan (HCH)
(608-73-1)
alfa-hexachloorcyclohexaan (alfa-HCH)
(319-84-6)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
beta-hexachloorcyclohexaan (beta-HCH)
(319-85-7)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
delta-hexachloorcyclohexaan (delta-HCH)
(319-86-8)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
eta-hexachloorcyclohexaan
(6108-12-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Specifieke naam CMR
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexanen, met uitzondering van de elders in deze bijlage gespecificeerde stoffen
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexanen, met uitzondering van de elders in deze bijlage gespecificeerde stoffen
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexanen, met uitzondering van de elders in deze bijlage gespecificeerde stoffen
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexanen, met uitzondering van de elders in deze bijlage gespecificeerde stoffen
1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexanen, met uitzondering van de elders in deze bijlage gespecificeerde stoffen
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH)
(58-89-9)

(behoort tot hexachloorcyclohexaan)
Specifieke naam op SZW-lijst
lindaan / γ-HCH of γ-BHC; γ-1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexaan
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid