dinoterb Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 08:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dinoterb

 
Stofgegevens
Stofnaam dinoterb
Engelse naam dinoterb
CAS-nummer 1420-07-1
EG-nummer 215-813-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code Dntb
SIKB-id 672
Synoniem 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol
2-tert-butyl-4,6-dinitrophenol
Molecuulformule C10-H12-N2-O5
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 08:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
dinoterb
(1420-07-1)
Specifieke naam op ZZS dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dinoterb
(1420-07-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 08:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dinoterb
(1420-07-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,81
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 11 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,1 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,0003 µg/l

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 15-6-2024 om: 08:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
dinoterb
(1420-07-1)
Specifieke naam CMR 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenoL dinoterb
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
dinoterb
(1420-07-1)
Specifieke naam op SZW-lijst dinoterb
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.