dinoterb | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Dinoterb

Stofgegevens

 
Stofnaam
dinoterb
Engelse naam
dinoterb
CAS-nummer
1420-07-1
EG-nummer
215-813-8
Aquo-code
Dntb
SIKB-id
672
Synoniem
2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol
2-tert-butyl-4,6-dinitrophenol
Molecuulformule
C10-H12-N2-O5
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van dinoterb
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Gewasbeschermingsmiddelen
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
dinoterb
(1420-07-1)
Specifieke naam op ZZS dinoterb; 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenol
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
dinoterb
(1420-07-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm dinoterb
(1420-07-1)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 2,81
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (opgelost) 0,03 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MTR (totaal) 0,03 µg/l
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof) 11 µg/kg
Milieu Grond Grond VR (droge stof) 0,1 µg/kg
Milieu Grondwater Grondwater streefwaarde (opgelost) 0,0003 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

41:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

43:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

57:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

64:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/17/2021 om: 1:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
dinoterb
(1420-07-1)
Specifieke naam CMR 2-tert-butyl-4,6-dinitrofenoL dinoterb
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
dinoterb
(1420-07-1)
Specifieke naam op SZW-lijst dinoterb
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten