17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

17-(4-nonylfenoxy)-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecaan-1-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
34166-38-6
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
17-(4-nonylphenoxy)-3,6,9,12,15- pentaoxaheptadecan-1-ol
Molecuulformule
C27-H48-O7
SMILES
CCCCCCCCCC1=CC=C(OCCOCCOCCOCCOCCOCCO)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS fenolen
ZZS alkylfenolen en alkylfenolethoxylaten
ZZS nonylfenolen en nonylfenolethoxylaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

OSPAR
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam op OSPAR
nonylfenol en nonylfenolethoxylaten (NP/NPE's) en verwante stoffen
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2009 (Zweden)

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4-nonylfenol
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
4-nonylfenol, vertakt en niet-vertakt, geëthoxyleerd [stoffen met een vertakte en/of niet-vertakte alkylketen met een koolstofgetal van 9, op positie 4 covalent gebonden aan fenol, geëthoxyleerd, waaronder UVCB-stoffen, duidelijk gedefinieerde stoffen, polymeren en homologen vallen, met inbegrip van elk afzonderljik isomeer en/of combinaties van afzonderlijke isomeren]
Verbod en vrijstelling volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid