brodifacoum | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Brodifacoum

Stofgegevens

 
Stofnaam
brodifacoum
Engelse naam
brodifacoum
CAS-nummer
56073-10-0
EG-nummer
259-980-5
Aquo-code
brodfcm
SIKB-id
3283
Synoniem
4-hydroxy-3-(3-(4'-bromo-4-biphenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)coumarin
brodifacum
Molecuulformule
C31-H23-Br-O3
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van brodifacoum
Functionele stofgroep
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN en/of BIOCIDEN
Biociden
Lijst ZZS
Lijst CMR
PT14 Rodenticiden
ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
brodifacoum
(56073-10-0)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
brodifacoum
(56073-10-0)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

59:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm brodifacoum
(56073-10-0)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 1,0E-06 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,20 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 1,0E-08 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief JG-MKN (opgelost) 1,0E-06 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief MAC-MKN (opgelost) 0,020 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren Indicatief VR (opgelost) 1,0E-08 µg/l
 

Toelichtende voetnoot

156:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

158:

Maximaal aanvaardbare concentratie

172:

Verwaarloosbaar risiconiveau

160:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

162:

Maximaal aanvaardbare concentratie

165:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-2-2019 om: 11:38

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
brodifacoum
(56073-10-0)
Specifieke naam CMR brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4’-broom-4-bifenylyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten