perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
13517-20-9
EG-nummer
603-902-8

Engelse naam
perboric acid (H3BO2(O2)), monosodium salt trihydrate
Synoniemen
perboric acid (H3BO2(O2)) monosodium salt trihydrate
mononatriumzout van perboorzuur trihydraat
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS boorverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat
(13517-20-9)
Specifieke naam op ZZS
perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat
(13517-20-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 06:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat
(13517-20-9)
Specifieke naam CMR
perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout, trihydraat [1], perboorzuur natriumzout, tetrahydraat [2], perboorzuur (HBO(O2)), natriumzout, tetrahydraat [3] (1)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
perboorzuur (H3BO2(O2)) mononatriumzout trihydraat
(13517-20-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
perboorzuur (H3BO2(O2)), mononatriumzout trihydraat
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid