Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan ethyleen propaan en proplyleen. Gassen (aardolie), C2-3, Petroleumgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan ethyleen propaan en proplyleen. Gassen (aardolie), C2-3, Petroleumgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-70-3
EG-nummer
270-751-9

Engelse naam
Gases (petroleum), C2-3-, Petroleum gas [A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic fractionation process. It contains predominantly ethane, ethylene, propane, and propylene.]
Synoniemen
Gases (petroleum), C2-3-
Petroleum gas
[A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from a catalytic fractionation process. It contains predominantly ethane, ethylene, propane, and propylene.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan ethyleen propaan en proplyleen. Gassen (aardolie), C2-3, Petroleumgas
(68477-70-3)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan ethyleen propaan en proplyleen. Gassen (aardolie), C2-3, Petroleumgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 00:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan ethyleen propaan en proplyleen. Gassen (aardolie), C2-3, Petroleumgas
(68477-70-3)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten van een katalytisch fractioneringsproces. Bevat voornamelijk ethaan ethyleen propaan en proplyleen. Gassen (aardolie), C2-3, Petroleumgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid