bisfenol A | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Bisfenol A

Stofgegevens

 
Stofnaam
bisfenol A
Stofafkorting
BPA
Engelse naam
4,4'-isopropylidenediphenol
CAS-nummer
80-05-7
EG-nummer
201-245-8
Aquo-code
bisFolA
SIKB-id
76
Synoniem
bisfenol-A
bisphenol-A
bisphenol A
bisfenol A / 4,4’-isopropyleendifenol
Molecuulformule
C15-H16-O2
SMILES
C(C)(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van bisfenol A
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
fenolen
ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2 mg/m3
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Inhaleerbaar stof

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/22/2019 om: 11:50 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Specifieke naam CMR bisfenol A; 4,4′ -isopropylideendifenol
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Specifieke naam op SZW-lijst bisfenol A / 4,4’-isopropyleendifenol
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-37266

Toelichtende voetnoten