bisfenol A Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 11:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

bisfenol A

 
Stofgegevens
Stofnaam bisfenol A
Stofafkorting BPA
Engelse naam 4,4'-isopropylidenediphenol
CAS-nummer 80-05-7
EG-nummer 201-245-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code bisFolA
SIKB-id 76
Synoniem bisfenol-A
bisphenol-A
bisphenol A
4,4’-isopropyleendifenol
Molecuulformule C15-H16-O2
SMILES CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 11:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 4-1-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII bisfenol A
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 66. Bisfenol A
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 11:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 2 mg/m3
Mens Drinkwater Drinkwaterkwaliteitseis - chemische parameters 2,5 µg/l

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

185:

Wettelijk toegestane maximale concentratie in drinkwater

Voetnoten

1:

Inhaleerbaar stof

2:

Deze norm wordt van kracht op 12 januari 2026.

Let op!

Geprint op: 19-5-2024 om: 11:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Specifieke naam CMR bisfenol A; 4,4′ -isopropylideendifenol
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
bisfenol A (BPA)
(80-05-7)
Specifieke naam op SZW-lijst bisfenol A / 4,4’-isopropyleendifenol
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.