vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84776-45-4
EG-nummer
283-972-0

Engelse naam
fatty acids, C8-18 and C18-unsaturated, nickel salts
Synoniemen
C8-18 and C18-unsaturated fatty acids nickel salts
nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten
(84776-45-4)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten
(84776-45-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten
(84776-45-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten
(84776-45-4)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:25

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten
(84776-45-4)
Specifieke naam CMR
nikkel(II)trifluoracetaat [1], nikkel(II)propionaat [2], nikkelbis(benzeensulfonaat) [3], nikkel(II)waterstofcitraat [4], citroenzuur, ammoniumnikkelzout [5], citroenzuur, nikkelzout [6], nikkelbis(2-ethylhexanoaat) [7], 2-ethylhexaanzuur, nikkelzout [8], dimethylhexaanzuur, nikkelzout [9], nikkel(II)isooctanoaat [10], nikkelisooctanoaat [11], nikkelbis(isononanoaat) [12], nikkel(II)neononanoaat [13], nikkel(II)isodecanoaat [14], nikkel(II)neodecanoaat [15], neodecaanzuur, nikkelzout [16], nikkel(II)neoundecanoaat [17], bis(D-gluconato-O.su.1.su.,O.su.2.su.)nikkel [18], nikkel-3,5-bis(tert-butyl)-4-hydroxybenzoaat (1:2) [19], nikkel(II)palmitaat [20], (2-ethylhexanoato-O)(isononanoato-O)nikkel [21], (isononanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel [22], (isooctanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel [23], (2-ethylhexanoato-O)(isodecanoato-O)nikkel [24], (2-ethylhexanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel [25], (isodecanoato-O)(isooctanoato-O)nikkel [26], (isodecanoato-O)(isononanoato-O)nikkel [27], (isononanoato-O)(neodecanoato-O)nikkel [28], vetzuren, C6-19-vertakte, nikkelzouten [29], vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten [30], 2,7-naftaleendisulfonzuur, nikkel(II)zout [31]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
vetzuren, C8-18- en C18-onverzadigd, nikkelzouten
(84776-45-4)
Specifieke naam op SZW-lijst
nikkelzouten van C8-18 en onverzadigde C18 vetzuren
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid