ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als eerste fracties uit de pentaanverwijderingkolom voorafgaand aan de waterstofbehandeling van de aromatische belading. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C4 tot en met C6, vooral pentanen en pentenen met een kooktraject van ongeveer 25°C tot 40°C. Koolwaterstoffen C4-6-, lichte fracties pentaanverwijdering, aromatische waterstofbehandelaar, Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd behoort tot ZZS aardoliederivaten