ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe combinatie, verkregen door fractionering van de lichte eindfracties uit de platinareactoren van de platforminginstallatie. Bestaat uit waterstof, methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), platforming, stabilisatoruitstoot, fractionering van lichte eindfracties behoort tot ZZS aardoliederivaten