Arseenzuur, trikoper(1+)zout, geammoniseerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Arseenzuur, trikoper(1+)zout, geammoniseerd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
37337-11-4

Engelse naam
Arsenous acid, tricopper(1+) salt, ammoniated
Molecuulformule
As-Cu3-O3
SMILES
[Cu+].[Cu+].[Cu+].[O-][As]([O-])[O-]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Arseenzuur, trikoper(1+)zout, geammoniseerd
(37337-11-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Arseenzuur, trikoper(1+)zout, geammoniseerd
(37337-11-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:11

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid