ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door een nafta-unifiner-ontzwavelingsproces en gestript van het naftaproduct. Bestaat uit verzadigde alifatische koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Gassen (aardolie), nafta-unifiner-ontzwaveling stripperuitstoot, Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten